Lycksele manskör

Just nu håller vi på att korrigera vår sida.

Lycksele manskör bildades 1912. Kören har idag ett drygt 20-tal aktiva sångare som träffas, övar och ger konserter under musikalisk ledning av Michael Sikström. Michael har lett kören sedan 1991 och har till sin hjälp vår fantastiskt duktiga konsertpianist Romyana Vacheva.

Repertoaren är omväxlande och består av såväl sakral som profan körmusik. Det gör att kören når ut och tilltalar en bred publik. Valborg, jul och det traditionella musikcaféet på våren är givna tillfällen för den som vill lyssna till härlig körsång.

Lycksele manskör bildar samtidigt stommen i Lappmarkskören som samlar sångare från Dorotea, Vilhelmina och Storuman. Lycksele manskör har i samarbete med Lappmarkskören genomfört flera körresor, bl a till Tjeckien, Finland, Gran Canaria och Bulgarien.

Är du intresserad av körsång och vill bli en av oss, så hör av dig!

Ordförande (vakant)
ordforande@lyckselemanskor.se

Michael Sikström
070-326 80 52
dirigent@lyckselemanskor.se