Styrelse

Ordförande (vakant)

Sune Björklund, ledamot
2:a tenor
Johan Holmlund, ledamot
2:a bas
Sven Roosqvist, ledamot
2:a bas
Per-Olov Olovsson, ledamot
1:a tenor
Tony Norgren, ledamot
1:a bas

Revisorer

Åke Franklin
Arnold Nordfjäll
Bruno Johansson, rev. suppleant

Scroll to top