Slider

Styrelse


Göran Svanberg, ordförande
1:a bas

Roland Berg, vice ordförande
1:a bas

Elis Ivarsson, sekreterare
1:a bas

Sune Björklund, kassör
2:a tenor

Sven Roosqvist, ledamot
2:a bas

Mathias Andersson, ledamot
1:a bas
Valter Gustafsson, ledamot
1:a bas

Revisorer

Åke Franklin
Arnold Nordfjäll

Valberedning

Håkan Carlström
Oliver Strandberg