Körens historia

Den 12 november 1912 sammanslöt sig några sångintresserade unga män i Lycksele och bildade Lycksele Manskör.
Antalet medlemmar i starten var 14 under ledning av körens förste dirigent, faktor Oskar Hedman. Hedman kom att leda kören i trettioett år. Oskar Hedman, Halvar Öhman och Alexander Renman får anses vara initiativtagarna till körens bildande. Redan efter två månader gav kören sin första konsert, detta på trettondagen 1913 för en, som det hette, "talrik och tacksam publik". 1914 deltog kören för första gången i länsförbundets sångarfest i Skellefteå. Första gången man deltog i Norrlands Sångarförbundsfest var 1917 i Örnsköldsvik. Senare deltog man även i Svenska Sångarförbundets fester i Stockholm, Malmö och Göteborg.

1920 förlades länsförbundets sångarfest för första gången till Lycksele. Med dåvarande resurser var det givetvis ett svår uppgift att ordna med mat och logi för de flera hundra sångare som deltog. I tiderna mellan de större sångarfesterna gjorde kören utflykter, mest inom Lappmarken. Åsele, Vilhelmina, Stensele, Storuman och Sorsele var platser som besöktes flera gånger. (Bilden ovan är tagen under 1920-talet.)

1930-40 talen

Lycksele manskör på 40-talet (nedre fotot). Övre raden fr. v: Harald (Majorn) Andersson, Clas Öhman, Allan Östman, Ernst Holmgren, Adolf Lindgren, Henry Andersson, Nikolaus Renman, Bert Conradsson, Alexander Renman, Holger Jonsson, Halvar Öhman, Anton Hellström. Mellanraden: Elof (Loffe) Nässlin, Evert Hägglund, R Weiland, Ingvar Jonsson, Bruno Nilsson, Hilding Brännström, Hans Wilhelmsson, Gunnar Johansson, Erland Ehlander, Gunnar Lindsbo. Sittande: Hilding Mårdner, Knut Sjöberg, Erik Borgström, David Holmgren, Einar Wallvik (dirigent), Bernhard Holmgren, Axel Åberg, Oskar Edlund, Gunnar Åberg.

Oskar  Hedman efterträddes 1944 av musikdirektör Einar Wallvik, som välvilligt utan ersättning men med stor skicklighet, ledde kören i nio år fram till 1953, då han flyttade från Lycksele. Nu följde en fyraårsperiod, som så här långt torde ha varit den mest påfrestande för sammanhållningen i kören. En verklig ledarkraft saknades och kören förde en tynande tillvaro men överlevde tack vare lantmätare Sven-Erik Westerlund, musikdirektör Rune Elmehed och kantor Bertil Östergren som ställde upp som dirigenter.

1950-60 talen

År 1958 skedde emellertid en stor uppryckning då musikdirektör Gunnar Hammert tog sig an kören, även om han flyttade från Lycksele redan efter två år. Lyckligtvis efterträddes han året därpå av musikdirektör Georg Paphmel-Dufay, som ledde kören från 1961 till 1964.

Då kören firade sitt 50-års jubileum 1962 var kören mycket livaktig. Under det här året påbörjades ett samarbete med de övriga körerna i lappmarken som resulterade i gemensamma konserter i Lycksele, Vilhelmina, Stensele, Storuman, Sorsele, Åsele och Dorotea. Detta kan betraktas som Lappmarkskörens födelse! Georg Paphmel-Dufay och Tom Persson var eldsjälarna bakom denna samverkanskör.

Åren efter 1964 blev en ny turbulent period. Georg Paphmel-Dufay efterträddes av Ingemar Lundh och då Gunnar Hammert återvände till Lycksele året därpå återtog han dirigentpinnen. Drömmen om en ny storhetstid grusades på nytt då Hammert flyttade från Lycksele efter bara ett år. Hösten 1967 startade utan dirigent, förvirringen var stor och ingen ledare fanns i sikte. Räddningen kom från Sorsele Manskör i form av William Holmgren. Fyra år senare omkommer William och hans hustru i en  mycket tragisk trafikolycka och kören står nu återigen utan dirigent.

1970-80 talen

Hela 70-talet kan ses som ett svårt decennium för Lycksele Manskör. Omsättningen på sångare var stor, vilket gjorde det svårt att förnya repertoaren. Vissa perioder bestod kören endast av 12-14 sångare och frågan om nedläggning diskuterades. Trots detta var kören fortsatt aktiv och uppehöll traditionen med sång på Valborg, Svenska flaggans dag och olika sångarfester. 1976 stod man på nytt värd för Västerbottens sångarförbunds fest.

Ny dirigent och pianist

Jubileumsåret 1982 hade sångarnas antal ökat till 15-20 stycken och en viss optimism spred sig på nytt i körleden. 70-årsdagen -12 november 1982 - firades med Lycksele Hornmusikkår. Tillsammans gav de en konsert i Lycksele kyrka med ett program som innehöll svenska folkvisor, negro spirituals, lyrisk/sakral-avdelning samt sångerna "Västerbotten" och "Norrland" som avslutning.

Då Ingemar Lundh flyttade från Lycksele 1984 övertogs dirigentpinnen av sångpedagogen Anders Eriksson som kom att leda kören fram till 1991. Under hans förtjänstfulla ledning upplevde kören en ny vår, både i fråga om medlemsanslutning och sångkvalitet. Anders yrkeskunnande och förmåga att "ta folk på rätt sätt" betydde mycket för kören, dessutom var och är han, en fantastisk solist.

I den förvirring som uppstod i tomrummet efter Anders Eriksson letade alla sångare efter en ny dirigent. Förvåningen och glädjen blev stor då inte mindre än tre (!) dirigenter uppenbarade sig på en  torsdagsövning hösten 1991. Musikskolan hade gett uppdraget till en körmedlem att vaska fram en ny dirigent. En annan medlem hade värvat sångerskan och pianisten Britt-Marie Hedestig och en tredje hade värvat ynglingen och musikläraren Michael Sikström. Övningen blev en mycket glad tillställning; sångaren tog plats i kören, Britt-Marie satte sig vid pianot och Michael tog sig an de magiska armrörelserna. Kören hade med ens fått en ny och mycket ung dirigent, samtidigt som man kunde besätta 2:e dirigent-posten med en pianist. I tio år ackompanjerade Britt-Marie kören och tillsammans med Michael såg de två till att övningarna blev mycket effektiva.

1990-talet

Då Michael Sikström 1991 gick in som dirigent påbörjades en förnyelse av repertoaren. Så småningom blev Michael också dirigent för "store bror" Lappmarkskören. Detta bidrog till att samarbetet mellan manskörssångare i lappmarken blomstrade och resulterade i ett flertal resor, bl a till Canada, Tjeckien, Kina och Skottland. Ett annat viktigt samarbete för Lycksele Manskör är det med Lycksele Dragspelsklubb. Samarbetet har fortgått under flera decennier, i början med gemensamma utflykter till byar i kommunen, och mellan åren 1998 till 2017 i det traditionella musikcaféet på Medborgarhuset.

2000 - 

Främsta ledet fr. v: Valter Larsson, Bertil Näsström, Mats-Olof Hägglund, dirigent Michael Sikström, Allan Östman, Stig Andersson, Bror Elander, Oliver Strandberg. Bakre ledet: André Johansson, Roland Berg, Sture Johansson, Reidar Lindberg, Lars-Erik Sundberg, Karl-Gunnar Nordqvist, Hans-Olof Lindehall, Ruben Adolfsson, Bruno Johansson, Petrus Algotsson, Roland Frohm, Allan Hägglund, Ture Sikström, Sune Björklund.

2000-talets första decennium innehöll en hel del resande och uppträdanden för Lycksele Manskörs sångare. Som en del i Lappmarkskören gjordes resor till Finland, Gran Canaria, Estland och Bulgarien. Däremellan även resor inom landet, bl a till Sandviken, Jokkmokk, Luleå, Åre, Umeå och Saxnäs.

I samband med firandet av Lyckseles 400-års jubileum 2007 arrangerade kören en sångfest med inbjudna manskörer från hela Norrland. Av de 30 inbjudna körerna hörsammade tolv kallelsen och i jubileumskören sjöng 220 (!) manskörssångare.

Fyra år senare - 2010 - kom konsertpianisten Rumyana Vachey till Lycksele. Romy - utbildad konsertpianist vid musikakademien i Bulgariens huvudstad Sofia -  fick kontakt med kören redan tre (!) dagar efter ankomsten till "Lappstockholm". Med Romys medverkan har repertoaren tagit ytterligare steg framåt.

2012 - Lycksele Manskör fyller 100 år

2012 innehöll flera arrangemang för att fira att körens 100-års jubileum, några traditionella och några extra insatta framträdanden. Detta år påbörjades också inspelningarna för Lappmarkskörens första CD-skiva.

Många är de som bidragit till körens historia. Kören har all anledning att känna tacksamhet och respekt för allt arbete som nedlagts under de dryga 100 åren. Att sjunga i manskör liknar ett beroende som smittar och som oftast håller livet ut. Ett utomordentligt exempel på detta var vår sångarbroder och hedersmedlem, 2:e tenoren Allan Östman. Allan kom till Lycksele manskör 1942 och var aktiv i 66 år fram till sin död 2008. Ett engagemang som imponerar.

Dirigenter som lett kören sedan starten 1912:

Oskar Hedman 1912 - 1943

Einar Wallvik 1943 - 1953

Sven-Erik Westerlund 1953 - 1955

Rune Elmehed 1955 - 1956

Bertil Östergren 1956 - 1958

Gunnar Hammert 1958 - 1960

Georg Paphmel-Dufay 1961 - 1964

Ingemar Lundh 1964 - 1965

Gunnar Hammert 1965 - 1967

William Holmgren 1967 - 1972

Ingemar Lundh 1972 - 1984

Anders Eriksson 1984 - 1991

Michael Sikström 1991 -

Scroll to top