Lappmarkskören 50 år

1962 – 2012

Historik eller en fragmentarisk återblick

Sången har alltid haft en stor och hjärtevarm plats i Lappmarksbornas sinnen. Läsarsångerna sjöngs i praktiskt taget alla hem, barnvisor med lokal förankring var vanliga, spelmanslåtar trallades och när manskörerna gjorde sitt intåg under första hälften av 1900-talet upptäckte både ”gubbar” och yngre män den nya dimensionen i sättet att sjunga. Och när entusiastiska ledare och dirigenter tog hand om männens sångarglädje, så uteblev inte resultatet. Manskörer växte fram i varje kommun och många yngre sökte sig till körsången.

Körerna besökte varandra och gav konserter med gemensamma förtecken. Det gav mersmak och det pratades lite varstans om att försöka skapa ett fastare samarbete mellan manskörerna i Lappmarken.  Vid ett möte i Lycksele den 17 januari 1962 i närvaro av 2 st från Dorotea, 3 st från Åsele, 3 st från Vilhelmina, 2 st från Lycksele och 1 st från Stensele/Storuman, som det står i protokollet, beslöts att bilda Lappmarkskören.

Avsikten var att ”dels ge ett stimulerande utbyte för sångarna och dels vara en god propaganda för manskörsången.” Dirigenterna från alla närvarande körer utom Storuman var med på mötet.

De mest entusiastiska namnen i början var dirigenten i Lycksele manskör, Georg Paphmel-Dufay, och den unge blivande dirigenten i Storumans manskör, Tom Persson.

Av det första protokollet framgår att den nybildade kören skulle hålla sin första konsert i Lycksele kyrka den 8 april 1962. Önskemål fanns också om att kören skulle uppträda i de olika körernas hembygder.

I protokollets sista paragraf finns en inbjudan från Storumans manskör att följa med till Mo i Rana under sommaren och ge en konsert med samma program som vid konserten i Lycksele kyrka.

Under perioden 1962 – 1988 deltog inlandets manskörer efter förmåga i Lappmarkskörens aktiviteter och kanske bidrog de aktiviteterna till att inte Lycksele Manskör lades ned.

En aktivitet att minnas var en konsert i Vilhelmina i samband med att konstnären och kompositören Kåge Liefwendal hade vernissage där. Han hade tonsatt en hel del av Helmer Grundströms texter bl.a. ”Bjudningsbal i Svanabyn” och hör och häpna en ”Sjömans vals”. Vid detta tillfälle fanns det körer kvar i Åsele, Vilhelmina och Dorotea.

Redan något år innan dessa körer lades ned fick Lappmarkskören en ny och viktig uppgift nämligen att hjälpa de små körerna med repertoar och stöd, för att underlätta för manskörerna i glesbygden att överleva. Vid något tillfälle uppmanades varje kör att plocka fram två sånger ur sin repertoar, som kunde bli Lappmarkskörens och därmed även de andra körernas sånger. ”Fiolen min” i ett arrangemang av Torsten Gavelin (en av de sista dirigenterna för Vilhelmina Manskör) är ett exempel på denna aktivitet.

Förutom resorna ”inomskärs” i Lappmarken började intresset spira att ge sig ut i stora världen.

Under 1987-88 planerades en resa till svenskbygderna i USA. Michigan var målet. Men det gick trögt att få till stånd acceptabla ekonomiska förutsättningar. Så uppenbarade sig en annan möjlighet. Carl-Axel Nordenberg hade i maj 1988 som reporter vid Radio Västerbotten gjort en arbetsresa till svenskbygderna i provinsen Alberta i västra Canada, där utvandrare från bl a Vilhelmina och Lycksele hade etablerat sig vid sekelskiftet 1800-1900. Hur det gick till i detalj vet ingen i dag, men Carl-Axel erbjöd sig att undersöka om Alberta var ett relevant resmål. Det ledde till att han inte bara kom med i kören som 2:e tenor utan att han också 1989 valdes till ordförande. Nu fick också kören en fastare organisation med styrelse och stadgar.

I ett nära och givande samarbete med Berndt Degerfalk som kassör, Bo Strandman som sekreterare och Tom Persson som dirigent och även med bistånd av de övriga ledamöterna i Lappmarkskörens styrelse kom de närmaste åren att bli en mycket aktiv period i körens historia.

Sedan 1967 har kören dirigerats av Tom Persson. De senaste åren har kören dirigerats av Tom Persson  och Michael Sikström. Tom Persson, en av eldsjälarna vid grundandet av kören drog sig tillbaka efter årsmötet 2016. Han ansvarade länge för den traditionella manskörsrepertoaren och Michael för förnyelsen av vår repertoar. Från årsmötet 2016 har  Michael hela ansvaret.

På senare år har en eminent konsertpianist, Rumyana Vacheva, från Haskovo i Bulgarien blivit ett värdefullt och mycket uppskattat tillskott i kören.

2011 påbörjades en inspelning av sånger ur vår repertoar och 2018 hade dessa inspelningar resulterats i två CD skivor med traditionella och moderna sånger och under julkonserterna 2019 gjordes en liveinspelning som senare blev en CD med julsånger.

Övningarna en gång i månaden under höst/vinter/vår förlades i enlighet med stadgarna omväxlande till de ingående körernas hemorter och konserter gavs då och då i samband med övningarna. Lappmarkskören blev också en av de mest resvana körer man kan tänka sig.

Här kommer ett galleri av bilder från några av Lappmarkskörens

många resor genom åren:

OBS! Under fliken "BILDER" på startsidan hittar du fler bilder från Lappmarkskörens resor!

 

 

Scroll to top